سال صفری
برگی از دفترچه خاطرات یک شتر

ما  آمدیم کارشناسی بخوانیم ،  مملکت پکید.

قصد کارشناسی ارشد کنیم احتمالآ جنگ جهانی سوم راه بیفتد.

زبانمان لال، نیت دکترا کنیم هم اسرافیل یادش می افتد در صورش بدمد*!!!

* و بانگی آسمان و زمین را فرا میگیرد که " بندگان عزیز، شما مقابل دوربین مخفی بودید! "

 

 

اصلآ من نمیدانم...

شترها را چه به کسب علم واقعآ؟!

...

کامنتدونی()        اتصالات        شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸ - رها