سال صفری
لعن نامه

ایشالا که اون ملعونی که به من داده پونزده و نیم پشه بره تو دماغش و نمرود وار بمیره!

ایشالا اون منحوسی که به من داده پونزده و نیم ، نیمه شب رو پنجولاش سوسک ببینه.

ایشالا دخترش امشب خواب کروکودیل و اژدها و دیو و دایناسور و احمدی نژاد ببینه و تا صبح هی جیغ بکشه و نذاره مامی جونش بخوابه.

ایشالا گرون ترین مانتوش فردا به دری، میخی ، پیچی چیزی گیر کنه و جر بخوره از نوع غیرقابل ترمیم!

ایشالا ناخواسته باردار بشه و شوهرش به سقط جنین رضایت نده!شیطان

* حالا ببینم کی دیگه جرات داره به رها بده پونزده و نیم!

**دیدید آخرشم این فک و فامیل ممدعلی توقیف کارداد دستمون؟!  هر چی می کشیم از این دولت مهرورز و ضمائم و تعلیقاتش می کشیم، هی!

*** خداجون، بالاغیرتآ بالای هفده شود معدلمان دیگر. بالای بیست واحد باید این ترم برداریم. مستحضرید که؟!!

...

کامنتدونی()        اتصالات        سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ - رها