سال صفری
نود و هشت

من تا حالا نرفتم مشهد.

نمی دانم او نخواست

یا

من نتوانستم...

...

کامنتدونی()        اتصالات        یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ - رها