سال صفری
صد

*  عشق یک طرفه مثل راه بی انتهایی است که بالاخره از "به هیچ رسیدنش" خسته میشوی و ترجیح میدهی بی خیال بقیه جاده شوی. می خواهی برگردی سر خانه ی اول. بهتر از "بیشتر" معطل شدن است، که.

سوسک شود هر که رزومه ی  emotional  من ابر عفیفه را پر از عشق های یک طرفه ی به مقصد نرسیده ی در عاقبت به سوزیدن دمب ختم شده ، ؛آن هم به ممدرضا گلزار و کاریکاتوریست روزنامه کیهان و دبیر مجله خبری شبکه یک بپندارد! 

بی جهت نوشت:

*از دلایلی که باعث میشود به آینده ام خیلی امیدوار باشم حماقت بی اندازه ای است که در چهره ام موج میزند. " و در تصمیماتم...هم!"

به در میگم نوشت:

خیلی خز است که آدم را با بیت المال بفرستن بلادکفر جهت امری ، حالا  جهت let's sayخبرنگاری، اونموقع طرف هر روز بنشیند به جای نگاریدن اخبار و گزارش های آبدوغ خیاری که اتفاقآ تبحر هم دارد توش ؛ اسم خودش را سرچ کند! نارسیسیست هم نارسیسیست های قدیم!

------------

  میخواستیم برای پست صدممان برای یک بار هم که شده "حرفی" برای زدن داشته باشیم. اما بدتر هر چه زمان گذشت مخمان بیش تر نم کشید و بی خیال "حرفی" برای زدن شدیم و گفتیم یک "چیپ نویسی چرند" دیگری آپ کنیم. باشد که رستگار شویم!

...

کامنتدونی()        اتصالات        یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ - رها