سال صفری
آخرین هشتاد و هشت

خدایا! صلاح کار ما را به خسروان وامگذار. آمین!

-----------

هر یک از شهدای  سبز نوروز گذشته بر سر یک سفره هفت سین نشسته بودند و امسال...بر سر تمام سفره های سبز هفت سین. تقدس ایثارشان جاودان.

--------

سالی متفاوت با این گاو لامصب فلان فلان شده ی هلندی برایتان آرزو می کنم. امید است این ببری جون چنگول هایش را کوتاه کرده باشد و دریده نباشد! ما این جا کلی دریده ی وحشی سراغ داریم. نیازی به ببری  نیست.

---------------

عیدی ام را فقط و فقط نقدی دریافت می کنم. سیخ ماهی عید تو گلوش گیر کنه هر کس  که به من عیدی ندهد.

-----------------

خداجان!

بالاغیرتآ هوای ملت مان را داشته باش امسال!سال ٨٨ که عسرش واسه ما بود. ٨٩ یسرش را به ما عطا کن، عسرش را بده به اونا. مرسی

-----------

خیلی چاکریم!

...

کامنتدونی()        اتصالات        شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸ - رها