سال صفری
 

نسکافه خوبست،

وقتی بوی خاک و طعم دود بدهد. طعم ته سیگاری که ناغافل خیس شود و دهانت طعم سیگار بگیرد. انگار که سیگارت را به جای دود کردن جویده باشی ... تنباکوی مرطوب شاید.

 طعم دود دارد نسکافه ای که بوی خاک بدهد،... طعم زندگی.

-------

* تصمیمم را گرفته ام. نمی دانم می خواهم آینده ام را بفروشم و حال را داشته باشم یا برعکس. بگذار بگذرد.

...

کامنتدونی()        اتصالات        چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩ - رها