سال صفری
نفرین نامه !

 

خدا لعنت کند این مذکر هم ورودی های بدجنس رو کلهم اجمعین ! انشاءا.. که شتر گازشون بگیره ! ایشالا که وقتی  می خوان برن دیدن جی افشون و حسابی آلاگارسون کردن یه کلاغ از بلندای آسمان یه حال اساسی بهشون بده ! ایشالا لنگ بیست و پنج صدم بمونن تو پایان ترم ! ایشالا همون روزی که با شلوار نو و گرونشون وارد دونشکده شدن جی افشون بگه چه شلوار خز و خیلی ! انشاءا.. همون روزی که به هزار زور و زحمت میرن لباس دوستشون رو واسه روز قرار قرض می گیرن  ، جی افشون تلفن بزنه نمی تونم  بیام  !

ایشالا همون روزی که ماشین ددی هاشون رو کش میرن ، ماشینه لاستیک پنچر کنه !

لعنت به این بخت گره خورده و طالع منحوس و روزگار برعکس !

اون جوجه خروس ، اون شرک ، اون اصغرقاتل ، اون ایرلاین قمی نژاد ، اون برادر بزیان ، حتی اون مستر صراط المستقیم  می دونستن که استاد نمیاد ،  اون  موقع هیچ کدوم از این گودزیلا ها نیومدن به ما بگن ! ایشالا که تو قبرشون به جای سوسک و کرم ، تمساح و دایناسور نیشگونشون بگیره !

ایشالا که شب اول قبرشون آمن هوتپ چهارم بیاد سروقتشون !

اون موقع رهای بیچاره در کمال بدبختی ساعت سه و نیم نیمه شب مخشاشو نوشته و پنج و نیم در اوج خستگی بلند شده که هشت کلاس داره . اونم وقتی که کلاس بعدی ساعت دو بعدازظهر هستش !

ای که ایشالا کاری ماما مادرزنشون بشه !

ایشالا که عروسشون تعریفی از آب در بیاد !

حالا هم که بهشون  میگی خب چرا به ما نگفتین ، پر رو پر رو این جوجه خروس برگشته میگه :

حالا دو ساعت زودتر بیدار شدین ، چی شده مگه ؟!

{ یعنی شخصیت دارن به اندازه ی نخود ، شعور دارن به اندازه ی لوبیا . " خوردن چایی نبات بعد از دیدار هر کدامشان توصیه می شود " !}

ای که ایشالا دوست دختراشون بهشون بی وفایی کنن

ای که با حمالة الحطب محشور بشن !

ای که الهی که من از بهشت براشون زبون در بیارم و دمبشون بسوزه !

ای که الهی که ایشالا که ......!!!

 

 

 

 

 

...

کامنتدونی()        اتصالات        سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧ - رها