سال صفری
کمک نامه

لیدی ها ! جنتلمن ها ! نازگل بانو ها ! موجودات دو پای مذکر !

آهای جماعتی که وایسادین یکی تو غزه و فلسطین و فیلیپین و کره ی مریخ بهتون  بگه "انا مظلوم " و خون در رگهاتون به جوش و خروش در بیاد و یقه چاک بدین و این حرفا!

ما رسمآ چاکرات و مخلصات همه تون هستیم !  یعنی خصوصآ اونایی که خواهش ما رو لبیک بگویند و ما رو یاری کنن تا از گل در بیایم !

حقیقتش اینست که از برنامه های کلاس ممدحسین اینه که یه ربع از هر کلاسی را به زبان بیگانه چت کنیم ! متاسفانه شیطون ما رو گول زد و گفت که تو به بهونه ی کرج رفتن کلاست رو بپیچون دیگه ممدحسین گیر نمیشه که چت رو براش بفرستی و این حرفا !

اما به موقعش ممدحسین در حال فرار دمب ما رو چسبید و گفت :

 ?Do u keep your promise 

 

رها :

! keepidam !  keepidam

ممدحسین :

!I hope so

از اون جایی که تمامی دونشجویان پوینده هم چت نموده اند ما به یک موجود  نوعدوست رها تحمل کن نیازمندیم که با ما چت نماید . ما حتی مطلبش را هم آماده کرده ایم و برای ایمیل طرف می فرستیم تا همان کلمات را متیوپ نماید !

به ارواح دمبمان هر کس ما را یاری نماید از خجالتش در خواهیم آمد ! لینکش می کنیم ! "البته قول نمی دهیم " ! کامنتدونش را پر می کنیم " بازم قول نمی دهیم !"  روزی چند نوبت به وبش سر می زنیم که آمارش افزایش یابد " قول نمی دهیم ایضآ " ولی به جون اصغر قاتل و ایرلاین و شرک که برایمان کلی عزیزند " !!!" قهقههحتمآ جبران می کنیم !

به پنج نفر نیازمندیم !!! هم اکنون ! وقت نداریم به دمبمان قسم !

انا مظلوم !!!

به دادم نرسید میشم :

انا مرحوم !!!

 

...

کامنتدونی()        اتصالات        شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧ - رها