سال صفری
تقلب به شیوه ی پت و مت !

خدا ما را مرگ بدهد ! فردا امتحان داریم! تخصصی است ! چهار واحدی است ! الان ایرلاین دارد خر می زند ! برادر بزیان دارد دنبال دمب استاد می دود تا استایل سوالات را دریابد و خودش را شیرین کند ایضآ ! جوجه خروس دارد خلاصه نویسی می کند! آن وقت ما...عین بز آمده ایم تو این خراب آباد مجازی داریم تخمه می شکنیم و وبلوگمان را آپ می کنیم!

البته دیروز هم امتحان داشتیم . امیدست کمتر از سیزده نشویم ! اگر بشویم خودمان رسمآ حال ممدحسین را سر جایش می آوریم ! وایمیسیم زنش که آبستن شد مثل شب بیست و نهم از پشت بام خانه ی شان آویزان می شویم و یه جوراب می کشیم رو کله ی مان که خانومش بترسد و فرزندش سقط شود! بله ! ما هم بلدیم!

تقلب به شیوه ی over اسگل!

دیروز...امتحان ممدحسین

سوال اینه که کدوم "کشور" یا "سازمان" از فلان امری قراره سود ببره ؟

 ما کلی به خیال خودمان به شیوه ی -فرا باحالی - داریم با دوستمان از طریق حرکات چشم و ابرو و دماغ و دهن و ایضآ کمر ارتباط برقرار می کنیم و خلاصه جواب را که داد ما هم نوشتیم و شادمان برگه را به ممدحسین دادیم و اومدیم که یهو یادمان آمد جواب رسانده شده " کالیفرنیا" بود و کالیفرنیا هم نه کشورست نه سازمان!....نمره ی از دست داده شده به جهنم ! برود روی ما بقی جواب ها که سفید بود , اما این دیگر نهایت over اسگلی است که کسی نداند کالیفرنیا نه کشورست نه سازمان!

یادش بخیر که دوم دبیرستان که بودیم در امتحان ترم یک , جنگل آمازون را در قاره ی آفریقا علامت زده بودیم!!!

ته نوشت :

خداوند ما را عفو کناد !دیروز تو این هیر و ویر وسط امتحان در حد ... به یکی از جماعت مذکر هم ورودی که fall in love شده بود خندیدیم ! ما که  می دانیم آخرش هم با حماله الحطب در جهنم محشور می شویم!!!

...

کامنتدونی()        اتصالات        سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧ - رها