سال صفری
رها هم آرشیو دارد !!!

از آن جایی که هر بار چیزی مد می شود کلهم اجمعین ملت  بر خود واجب می دانند که دنبالش بروند و بعو بعو !!! * و از آن جایی که الان از هر کسی می پرسی کارت ملی داری میگه نه ولی یه آرشیو هزارتایی فیلم هالیوودی  دارم و هم موتور سیکلتم تلاشه و از آن جایی که رها هم بس جوادست و خز و خیل ..!!!   :

ما نیز اراده کرده ایم که آرشیو داشته باشیم ! یعنی حقیقتندش بر خود واجب دانستیم که مهارت listening مان را تقویت کنیم . و از آن جایی که حال و حوصله ی دیدن فیلم های همیشه در " صحنه " ی هالیوودی - که بهتره بگیم - "حالی بودی !!!" رو نداریم و از آن جا که واجب می دانستیم ما نیز " آرشیو " داشته باشیم رفتیم پی کارتون ! در حال حاضر دو ماهی می باشد که پی "کارتون " جمع کنی افتاده ایم ! و مشتری یه مغوزه شده ایم که احتمال می دهیم در آینده ای نزدیک برج ساز شود! از بس کارتون هایی که واسه خودش سر جمع چهارصد تومان هم خرج بر نمی دارد به ما هزار و پانصد می فروشد!

به شما هم پیشنهاد می دهیم Arthur  را نگاهی بیندازید ! شخصیتی که ما مرده اش گشته ایم , منفی ترین شخصیت کارتون بنام M-evil  می باشد . زبان اصلیش را بخرید ببینید بعدش به ما حق می دهید که  شیفته اش شویم ! صدایش بس گوگولی است و اخلاق سگی و گند و نحسی دارد وما مرده اش می باشیم ! خیلی پست و بی شخصیت است راستش!

به تمامی عزیزان هم توصیه می کنیم که زین پس به جای دیدن انواع فیلم های " حالی بودی " و " زاری بودی " - یعنی همون بالیوودی - , کارتون  تماشا کنند . باشد که همین امر سبب بشود تا آشپز های محترم سلف دونشکده ها کمتر لیمو به غذاها اضافه کنند !!!

زر " به کسر ز " نوشت :

حالا که فکرش را می کنیم می بینیم حماقت کردیم که در آخرین لحظات از حذف ترم و مرخصی ترم آینده صرف نظر کرده ایم . اگر حسش باشد هفت خوان " خان ؟!!" حذف ترم کنون رو هم متیوپ می کنیم ! بلکه دریابید که ما چه روان مرخصی می باشیم!

غر نوشت :

هر چقدر خودمان را خفه کردیم و با جیغ و داد و در آخر گریه و ناله به این هم ورودیون و هم ورودیات نحس و مثبت گفتیم بابا جان ها ! حداقل ٢۶ شروع ترم باشد نه نوزدهم این  جماعت قبول نکردند و گفتند راس ساعت هشت صبح نوزدهم سر کلوس  حاضر خواهند بود ! ما هم  در دلمان هر چه فحش های بدبد در این ترم یکی یاد گرفته بودیم حواله ی شان کردیم ! حقیقتش سر قضیه ی ترم یک و حذف و این برنامه ها هم امکان ندارد مبارکی به خرج دهیم و خودمان تشریفات رو نبریم!

می دونی؟! به شدت احساس می کنم که جام توی اصطبله اما الان توی یه آغل گیر افتادم !!!!

* بعو بعو همان ترکیب صدای سگ و گوسفند می باشه !

 

...

کامنتدونی()        اتصالات        سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ - رها