سال صفری
از هر وری !

این قدر از خودمان حرصمان گرفته که مثل این دخترای دوازده سیزده ساله راه به راه دپ می شویم و می رویم حیاط و به ستاره ها زل می شویم  و الخ که حد و اندازه ندارد ! بدبختی این جاست که عاملش همانی نیست که برای دختران دوازده سیزده ساله صدق می کند ! یعنی که خبری از fall in love و این برنامه ها نیست ! این را گفتیم که فکر نکنید ما هم بسان دونشجوهای ندید بدید  بی جنبه به محض ورود به محیط مختلط دلمان از کف برفته ! ما از یک سکوت و صبوری نمی دانیم چند ساله  دهانمان تونل شده ! نمی دانم ده سالست ؟ سیزده سالست یا بیست سالست ؟! در هر صورت که آنرمالیم...ناجور گریه

-------------------------------------------------------------------------------------

این که می بینید وبلوگچه ی مان تبدیل به هفته نامه شده است یک دلیل بیش تر ندارد و آن عدم دسترسی به نت پرسرعت می باشیده . ما هم آن قدر خجسته می باشیم که نمیاییم همت کنیم برویم پی اش . چهارشنبه به چهارشنبه  هوار می شویم در یک نت دونی و اول تمام وبلوگ های نخوانده را می خوانیم بعدش هم چرت نویسی نموده و آپش می کنیم !

------------------------------------------------------------------------------------

ما جدیدآ به این نتیجه رسیده ایم که نه تنها خزیم بلکه به همان میزان احمق هم هستیم ! آن قدر که حنابندان رفته و عروسی نمی رویم ! آن هم عروسی کسی که چون پیش دونشگاهی نخواند ما هم قید مدرسه را زدیم و غیرحضوری گذراندیمش ! ما بی شک احمق ترین رها ی رها پور رها آبادی دنیا هستیم !

--------------------------------------------------------------------------------------

مجددآ کلاس ممدحسین

دونشجویان بی غرض به ممدحسین گیر داده اند فیلم بگذارد . آن هم فیلمی که خودشان آورده اند ! ممدحسین بیچاره در حالی که سرخ شده با خجالت می رساند که هر فیلمی را که نمی توان گذاشت ! آن هم فیلم های اجنبی حالی بودی ! آن هم مقابل چشمان دونشجویان شوریده ! خلاصه که زور دونشجویان می چربد و به ممدحسین می گویند ما می دانیم  قسمت های بیپش کجاست و قبلش بهت می گوییم و اینا ! ممدحسین هم تسلیم می شود و اینا !

فیلم گذاشته می شود . ده دقیقه یه ربع که انواع فحش های روح تازه کن اجنبی را یاد می گیریم  , میرسد به جایی که نباید برسد ! دونشجویان طبق قرارداد قبلی به ممدحسین می گویند بزند جلو !

ولی خب ! به ممدحسین حق بدهید ! وقتی آدم دارد با مکان نما فیلم را جلو می زند طبیعی است که ناگاه همه چیز دست به دست هم دهند و مکان نما در اتاق خواب از حرکت بایستد و لحظه ای درنگ نماید !!!

دریابید اوضاع کلاس را !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

توصیه های مالباخته را جدی بگیرید :

هیچ وقت نروید رست بیف با سس قارچ سفارش بدهید که فقط آستین و دست و شکم و معده ی تان می سوزد بابت پولی که داده اید !

لهو و لعب نوشت :

لب دریا  هم این روزها می چسبدمان ..بسی بسیار . خصوصآ که هوای دریا به سرمان زده ...وخیم!!!

ما Circus را دوست می داریم . خصوصآ آن جایی که می گوید :

Well baby, I'm a put-on-a-show kind of girl
Don't like the backseat, gotta be first

--------------------------------------------------------------------------------------

اصلاح الگوی مصرف نوشت :

با رو شدن دست اساتید  at least هفت زنه , از ایشان تقاضامندیم که بابت سال اصلاح الگوی مصرف هم که شده به سه زن قناعت نمایند !

بگین نوشت :

خب یکیتون به من بگه به جای این که هفته ای یه بار آپ کنی و آن قدر طولانی باشد که مخ خلق ا.. را بگذاری تو فرغون , دو بار تو هفته آپ کن اما کوتاهتر !
ولی خداییش نت پرسرعت دم دست ندارم . کاتبه را عفو بفرمایید که طولانی شد!

...

کامنتدونی()        اتصالات        چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ - رها