سال صفری
اعتراف خود ضایع کن نوشت !

از آن جایی که ما همه ی اموراتمان شتری است  ، بر خلاف مواقع ماوراء حساس که اعتماد به نفسمان به زیر گل فرو می رود ، با اعتماد به نفس وحشتناکی یقین داریم که یک راست می رویم بهشت . معطل برزخ و تشریفات پل صراط هم نمی شویم . یعنی از حالا گیرین / گرین کارتمان مهیاست ! بیخودی که عفیفه نشده ایم ! به محض آن که در فرخنده روزی مبارک ، برای همیشه از دست این دم و بازدم های منحوس اجباری راحت شویم  ؛ روانه ی بهشت خواهیم شد و بست می کپیم در خانه ای از خشت های طلا . به همین سبب پیشاپیش به خدا جونمان سفارش کرده ایم که به جای غلمان های جذاب بادی بیلدینگ رفته ، یک دریای همیشه طوفانی مشت آن طرف ها برایمان در نظر بگیرند . ساحلش هم اختصاصی باشد که وقتی می رویم دمی آنورها بیاساییم یکهو چشممان به این   monster های لخت عور ، کمثل دریای خزر خودمان نیفتد که با پوششی مادرزاد آن ور ها رژه بروند و عین خیالشان نباشد که ما آمده ایم  دریا را بنگریم نه هیاکل لق و لاغر ایشان را !

این همه سر هم کردیم تا بگوییم همه چیز برای دادن کارنامه به دست راست ما مهیاست الا یک مورد ! همانا که ما به قول یک یاروئی بس به "مالکیت معنوی "  معتقد باشیم . بدین جهت و از آن جا که حس کرده ایم برخی از امورات وبلوگی مان تقلیداتی شده  و از اینور و اونور اقتباسیده ایم  ، آمدیم به تک تکش اعتراف نموده  تا همین بٌزه ی یک اپسیلونی آن هم در دنیای مجازی موجب گور به گور شدن ما به اعماق جهنم و تخمه شکستن وردست حمالة الحطب  نگردد !

اول اینو بخون نوشت :

اینایی که بهشون اشاره می کنم ، هیچ کدوم خیلی  خاص نیستند . توی خیلی از وبلاگ ها هم هستن . از این جهت اسم این وبلاگ ها رو آوردم  چون " من " ، به تقلید/پیروی از این وبلاگ ها  از مواردی که در پایین ذکر شده استفاده کردم –

-          هر جا " اینا " دیدید ، همانا سرقت نموده ایم از قلم خاله جانمان . تازه از " کلنن " گفتنش هم خوشمان می آید و اگر در پست های بعدی دیدید یقین بدانید که مسروقه از قلم یکارمندانشجو می باشد !

-          اسامی کاتبات و کاتبون موجود در لینک دونی ، کش رفته از وبلوگ زوجه ی حضرت کرگدن ، مریم ترین می باشد . چاکرش هم هستیم ..هوارتا !

-          این   * هایی که می بینید ، یادمان هست که در کلمات و ترکیبات تازه ی کتاب دوم دبستان هم موجود بود ولی ما از روی وبلوگ اسبق دیکتاتور کوچک دیده بودیم . البته در وبلوگ فعلی اش هم دارد . شما هم می توانید بردارید !

- اسم این پست هم برگرفته از نام وبلاگی است . اصلآ اسم همان وبلاگ را بریده ایم و در کمال پررویی چسبانده ایم ! کسی اعتراضی دارد ؟!!

ما بقی اش هم یادمان نمی آید تا بیش تر آبروی خودمان و کتابتمان را ببریم ! اگر شما متوجه شده اید بیایید و در کامنتدونی باقی مانده ی آبروی کاتبه را ببرید ! باشد که رویش کم شود ! زحمت شما !!!

...

کامنتدونی()        اتصالات        دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ - رها