سال صفری
آه باران !

آه باران ! ای امید جان بیداران

بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب آن غرقیم

آیا چیره خواهی شد ؟

...

کامنتدونی()        اتصالات        جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ - رها