سال صفری
عجب صبری خدا دارد ....

این روز ها هر چند مطلب برای چرند نویسی های اسبق زیاد دارم ، اما بخواهم هجو و هزل  آپ کنم ، حس خوبی پیدا نمی کنم . همین .

...

کامنتدونی()        اتصالات        سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸ - رها