سال صفری
بی نوایان

دلتان آب ! این روزها اساسآ دارد به ما خوش می گذرد ! بیست و هشتم امتحانات منحوس تمام شدند بیست و نهم خانه به دوشی آغاز گردید . در حال حاضر در مغازه اقامت داریم . مجددآ دلتان آب ! پنج عدد موال دارد که در هر پنج تایش بسته نمی شوند و privacy اش در حد صفر است ! شب هایش هم از شدت سرما همه تو فاز بندری هستیم ! صرف این که برویم آشپزخانه یک لیوان چای هورت بکشیم مسافتی معادل اتوبان تهران -قم باید طی شود . گلاب به رویتان بابت یک دست به آب ناقابل هم باید قم تا کاشان را پیاده روی بفرماییم تا مقصود حاصل شود ! خلاصه که دهانمان تونلست ..اساسی !

حقیقتش این قضیه ی تعمیرات خانه هم مانند تمام امورات خونواده ی ما شتری است . سه سال است  حاج آقا ددی هر بار ما امتحانی کنکوری چیزی داریم یادش می آید که می خواهد مسکن نود ساله اش را تعمیر کند . دیگر عادتمان شده علاوه بر استرس امتحونات حرص این را هم بخوریم که ددی خان "طبق عادت " بی خبر نرود و چشم که باز می کنیم ببینیم بنا و نقاش آورده بالا سرمان ! خلاصه از آن جایی که ما در این مساله هم مانند باقی امورات زندگی مان مظلوم واقع شدیم مقاومت مان شکست و حتی نتوانستیم یک نوار غزه برای خویش حفظ کنیم و چنان که رفت ما شدیم بی خانمان !

----------------------------------------------------

& آدم شتر باشد . کانگورو باشد ، وزغ باشد ، خانه اش در لجن باشد اما ...حمید سوریان نباشد .خدا جان شما هم مدال طلا را حواله ی چه گودزیلایی کرده اید !

& هم چنان بی نتیم و در کافی نتیم !

&اگر جرات دارید یک بار دیگر به من بگویید سال صفری ! این جانب زین پس sophomore تشریف دارم !

& آیا شما هم معتقدید که .... تبانی ؟! خودمانیم ها ! این انصاری فرد برای پرسپولیس شده مثل پرزیدنت منتصب برای ایران .

& استفتاء ! استفتاء ! اگر این دوربین به دست های فلون فلون شده از یک دونشجوی بدبخت هنگام استقبال پرشور از کارگزاران government فیلم بگیرد و به فرض محال این دونشجوی مفلس شناسایی شود حکمش چیست ؟ تعلیقست ؟ اخراجست ؟ چوب در آستین کنان است ؟ چیست آخر ؟!!!

...

کامنتدونی()        اتصالات        شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ - رها