سال صفری
شتر در خواب بیند لکسوس را! منور می کند رویای او را!

یکی به این قانون در کن های مزخرف بگوید اگر برای متاهل بودن بیست درصد سهمیه در نظر می گیرید جهت کارشناسی ارشد دیگر خبر مرگتان چرا تصمیم می گیرید دونشگاه ها را تفکیک جنسیتی کنید ؟ بگذارید همین طور مختلط باشد و ما هم چشمانمان را ببندیم و بگوییم جهنم و ضرر و زن یکی از همین سال بالایی های لق و لاغر بشویم دیگر!

همین مان کم مانده بود که یک اعلامیه آویزان گردنمان کنیم که به یک فروند شوهر جهت قبولی در کارشناسی ارشد نیازمندیم. وا اسفا! وا مصیبتا!

ای گندشان بزند که عفیفه ای چون ما را وادار می نمایند به امر ناخوشایند شوهریابی!

پست مرتبط

* کدامتان مستجاب الدعوة "؟" بودید؟ معدل ترم قبلمان شد نوزده و بیست صدم! ما را به خرخوانی  منتسب نکنید که سخت بهمان برمیخورد! شما در مقابل دوربین مخفی بودید! ما فقط پانزده واحد این ترم داشتیم که به سان مرغ می ترسیدیم همان را هم گند بزنیم! حالا که این قدر دلتان پاکست و دعاهایتان مقبول واقع می شود دعا کنید ما یک لکسوس هم بخریم که هر شب خوابش را می بینیم و پرادو مقابل چشمانمان گشته دیگر کلاغ! از آن روزی هم که چشمانمان به جمال نیکویش منور گشته دیگر ناتوان گشته ایم از فرق گذاشتن بین سوناتا و الاغ!

*** به نظرتان من اکس ترکانده ام یا دوپینگ کرده ام که هر شب هر شب آویزان نت می شوم و می آیم وبلوگچه ام را آپ می کنم؟! اعتدال ندارم! می گویید چه کنم؟! رادیکالم الهی گندم بزند!

 

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ - رها