یه دوره ای بود تو راهنمایی - روم به دیوار- بچه ها می دونستن هر برنامه و مناسبت بذری× ای که باشه به یقین اینجانب بالای سکو وایسادم مقاله بخونم. لاک پشت خام تو حلقم واقعن!

 

× بذر مترادف چیست؟ همان!

/ 0 نظر / 10 بازدید