از پیشرفت های من در سال جدید اینه که از مرحله ی شیرین حل نمودن پیک بچه های دبنگ فامیل، به مرحله ی انگبین نوشتن نامه های رسمی و اداریِ والدین مشنگ همان بچه های دبنگ ارتقا پیدا کرده ام.

پ.ن:

و این زندگی بذری و این نوروز های بذری توی حلق من واقعن.

/ 0 نظر / 7 بازدید