اوضاع جسم و روان دونشجو در هنگام امتحانات پایان ترم:

(این که مبین، آن که مپرس)

 

(-) طبیعتاَ از حافظ

 

پ.ن:

لف و نشر!

/ 2 نظر / 10 بازدید
Alia

ما یک کامنتی نهاده بودیم و اکنون نمی توانیم اوضاع و احوالش را جویا شویم از خود کامنت گذارمان رمز می خواهد! آخر الزمان است ولله!