اولین کلاس

 

از خوبی های این ممکلکت گل و بلبل اینه که توی دونشکده اش وقتی برنامه ی کلاس به کل عوض می شود حتی اثری از یک اطلاعیه روی برد نمی توانید پیدا کنید.

چنان که رها خانوم جون ما رفته دوشنبه سرکلاس ساعت دو ودیده که تشکیل نشده. شادمان رفته نمازش را خوانده و موقعی که قصد بازگشت داشته مسئول آموزش او را دیده و گفته که الان در سالن سه کلاس تو تشکیل شده. البته هنوز نیم ساعت بیش تر نیست!!!

البته از آنجایی که رها نمی دانسته وقتی یه دانشجو دیر سرکلاس می رود باید چه بگوید می گوید بی خیال و تشریف خود را می برد و اولین کلاس هم  پیچانده می شود!

 

نکتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی مهم:

بعد از ده روز رها از دونشکده و کلاس ها  و اساتید و بچه ها ایضآ فقط از یه چیز خوشش آمده و آن ...دستشوئی های صورتی دونشکده است!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید