چرا هیچکی نمیاد منو بابت این نوشته های متعلق به عهد قوقول میرزای توی حاشیه ی  وبلوگچه ام که در حال حاضر هیچ ربطی به پست هام نداره فحش بده؟  البته اعتراف می کنم بنده آب هندوانه خور تر از این حرفام که برم پاکشون کنم.

/ 0 نظر / 6 بازدید