اندر مزایای نتدونی

این دنیای مجازی به هیچ دردی هم که نخورد، حداقلش اینست که اون ویژگی های انتسابی لامصب تویش دخیل نیستند و هر کوفتی که باشی ، از نوع اکتسابی اش هستی. آن طور که اراده کرده ای. آن طور که خواسته ای. خوب یا بد. خودت یا دیگری. یک بازیگر. یه شخصیت طراحی شده. یک شتر. هر چه و هر که. خودت خواسته ای. همین!

/ 0 نظر / 3 بازدید