نمی دونم این یه خاصیت مغناطیستیه یا الکترومغناطیستی یا بذرالمغناطیستی بنده دارم که طی اون کلاغ های اقصی نقاط جهان رو در هر مسیری که باشن به سوی خودم جذب می کنم تا در زوایای مختلف بر من ببینن. 

پ.ن:

به  چند نفر(هیت مَن) با ظاهری آراسته و روابط عمومی قوی نیازمندم! پاره وقت به جون خودم. تو کوله پشتیم هم میذارمشون میبرم سر کلاس. ایاب و ذهاب هم مجانیه به جون خودم.  

/ 0 نظر / 7 بازدید