صرف نظر از بد یا خوب بودنش- که از لحاظ شخصی بخوام ارزیابی کنم واسه من بد نبوده- ، سال نود سال پرخاطره ای بود برام.

 

پ.ن:

و به شدت تکرار نشدنی.

+

و عجیب حتی.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ابله

شخصا سالی ت...می تر از نود در زندگی نداشتم و با اجازه شما ادرار می کنم در خاطرات این سال نحس. مرگ بر نود. با سپاس