و تا زیر دوش گرمابه از شاهکار وزین موسیقی ایران زمین، آهنگِ از دست تو با محتوای ارزشمند و پیامِ فرا اخلاقی " دیگه ازم دست بکش، رژ لب و خط چشم....میزنی و میری بیرون ، از این کارات دست بکش" محظوظ نشوید، پشت بندش هم آهنگ اون آرشِ منقوص را گوش ندهیدکه من آخر نفهمیدم ذهنی افلیج است یا جسمی؛ .....نخواهید فهمید خوابگاه چه جای گُلیست!

پ.ن:

من با بدبختی همونجا این بخش ترانه رو حفظ کردم اومدم پیداش کردم لینکش کردما! نه، مرگ من گوش بده! نه واقعاً ! گوش بده ! ببینی من بی خودی زِر پراکنی نمی کنم.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
رها

آهنگ تهی رو اشتباه نوشتی دیگه دور منو خط بکش روژلب و خط چشم می زنی میری بیرون دختر از این کارا دست بکش!!!