از شـــــــــــــــــــــــا نس ما!!!

گند بزنه به هرچی مدرسه با نام دونشکده است که توش عدل آدم رو ورمیدارن میارن پای تخته سوال جواب بده! مردک منگل شیزوفرنی زده ورداشته منو آورده پای تخته به سوالاش جواب بدم اونم نه یه بار! دوبار منو سر یه جلسه از جا بلند کرد ازم سوال بپرسه! به سهمه اگه دبستانی بودم حتمآ یه کارایی هم الز ترس می کردم . هرچند حالا هم که مثلآ دونشجو شده ایم نمی تونیم مطمئن باشیم که همچین کاری رو نکردیم! خفه شدیم بابا/ گل بگیرن درش رو! من که تقاضای حذف ترم دارم ، شدید!

 از قضا سرکنگبین صفرا فزود......روغن بادام خشکی می نمود! احتمالآ حاجی مولانا هم میره دونشکده می بینه مثل مدرسه اس ولو بدتر...این بیت رو می نویسه تا همچون منی استفاده کنه....

 پیش پشت پا نوشت : دیروز یه اس ام اس رسید دستم با این مضمون:"دوست داشتن را وقتی فهمیدم که کودکی آسمان نقاشی اش را سیاه می کشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد!" خوندیش؟! حالا سرتو محکم بزن به مانیتور!

/ 0 نظر / 3 بازدید