دلتنگی روزهای آخر

کاش زندگی مثل یک نخ سیگار بود. پُرِ پُرِش،  پنج شش دقیقه طول می کشید که بسوزد و خاکستر شود و ....خلاص!

- به حباب ها حسودی ام میشود....

------------

خسته نوشت:

مشکل این جاست . من آنی نیستم که فکر می کنم. و مطمئن باش که تو هم!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
کوشا

سلام... پنج-شش دقیقه هم فکر کنم کم باشه ها... دنیای خوبی نیست، اما پنج-شش دقیقه برای زیبایی هاش کافی نیست... فکر کنم!