آخه پونزده هزار نفر؟ - اصلن گیرم پنج هزار نفر-  

کله ی صبح آخه؟ 

دیدن اعدام آخه؟

بعدش که من میگم این جا کلانده کرجه حتی شک هم نکنید. خراب شه این جا. خراب شه واقعن. 

/ 0 نظر / 8 بازدید