پست های ارسال شده در دی سال 1390

دی زمانی به تکلف بر سعدی بنشست فتنه بنشست چو برخاست قیامت  برخاست!   پ.ن: بامبو است هرکه گمان برد ما در ایام فرجه و امتحانات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
مرا پرسی که چونی؟ ، بین که چونم خرابم بی خودم مست جنونم! مولوی ---------------- تو هم اگر نمی دانستی که تا پنجاه روز دیگر کدام ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید