پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

و این محیط و وراثت و خانواده است که ما را به گاو داده.   پ.ن: با تاکید بر نقش موثر خانواده!
/ 1 نظر / 10 بازدید