پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی مولوی/ مثنوی، دفتر اول   پ.ن: 1. مردشور اون کوشش بیهوده رو ببره. 2. مردشور اون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
همانا که از وقاحت او بوی سماجت میآید! گلستان/ باب پنجم پ.ن:  وقاحت هم نداشتی حتی!!!   ------------------------------------------ غلط نامه: درستش (سماحت) هست نه سماجت. (براساس تصحیح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید