پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

سعدی آن نیست  ولیکن، چو تو فرمایی هست!   پ.ن: گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس!
/ 5 نظر / 31 بازدید
سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو نزدیک او دیگر مرو نززدیک او دیگر مرو دیگر مرو!   پ.ن: من میروم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید