یکی که هر روز براش غر بزنم. بهم هم نگه برو خودتو جمع کن. یه گربه حتا.

/ 1 نظر / 10 بازدید
rho

بیا، من هستم فعلا...