نتونستم بفهمم

من هنوز هم نمی تونم بفهمم.

 آدم* تو زندگی از هیچ کسی به اندازه ی خانواده اش نمی رنجه. هیچ کسی رو هم به اندازه ی خانواده اش نمی پرسته**. چرا؟!

* تو این یه مورد استثنائآ خودم رو هم جزء آدمیزاد حساب کردم و از شتری در اومدم!

** حساب خدا جون جداست ، البته!

/ 6 نظر / 2 بازدید
مژده

خوب جمله ی دومت جواب چرای جمله ی اولته! هر کیو بیشتر دوست داشته باشی تحمل رفتار خلاف میلت از طرف اونا برات سخت تره و بیشتر ازشون می رنجی. چون توقع داری کسی که دوستت داره رعایت انتظاراتت رو بکنه. اما جمله ی دوم به نظرم دیگه چرا نداره![نیشخند]

کرگدن

خانواده ... اوممم ... اینجوریاس دیگه رها بانوی گرام !

بهزاد

برای اینکه این پدر و مادر درونی شده اند! الان فهمیدی چی شد؟!!!

سید

فهمیدی به منم بگو !!