خوابگاه به جایی گفته میشود که نخواهی هم باید هر شب دندانهایت را  مسواک بزنی.

پ.ن:

 زشته جلو مردم آخه !

/ 1 نظر / 6 بازدید