با موهای کچل کوتاه و کوتاه کچل

بیشتر از هر موقع تو این بیست و دو سال،

معو معو معو معو!

/ 0 نظر / 7 بازدید