من باید باشم

و 

تو

و

باران

و

شیشه های رنگی.

.....

 

من با این ها جمله که نه، خاطره ساخته ام هی!

/ 0 نظر / 7 بازدید