هم جور به که طاقت شوقت نیاورم...

هم جور به که طاقت شوقت ...

هم جور به که ...

هم جور به.

 

سعدی. ناچیز مثقالی تلخیص.

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
نیمه جدی

رها من این روزها کلا طاقت ندارم....

سارا

سعدی یه لحظه حواسش نبوده زده تو لهجه!

هستونک

شوقست در جدایی و جور است در نظر ...! چرا که ...: در نظر بازی ما بیخبران حیرانند!

ابله

کجاهایی تو؟